Strefy ryzyka w branży spożywczej – doskonalenie systemu HACCP

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu HACCP w przedsiębiorstwach spożywczych niezależnie od ich wielkości i zakresu realizowanych zadań. W szczególności zapraszamy przedstawicieli zakładowych zespołów HACCP.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z interpretacją wymagań systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności, zaprezentowane również zasady dokumentowania systemu HACCP. Przekazana wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system HACCP w celu jego doskonalenia.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • obecny stan prawny i historia HACCP
 • wymagania Codex Alimentarius
 • aktualne problemy (RASF)
 • wymagania dokumentacyjne – najczęściej popełniane błędy
 • czynniki powodujące kryzysy i typy kryzysów
 • uczestnicy sytuacji kryzysowych
 • wycofanie produktu a zwrot produktu
 • obrona żywności i pasz
 • HACCP a TACCP
 • metodyka CARVER
 • Food Defense w praktyce
 • procedury zapobiegające celowemu skażeniu żywności
 • komunikacja kryzysowa – wewnętrzna i zewnętrzna
 • analiza i dokumentowanie potencjalnych sytuacji kryzysowych
 • ocena ryzyka i środki nadzoru

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu.

 

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 5.06.2019 r., 20.08.2019 r., 2.10.2019 r., 16.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.