Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej  oraz osób pełniących funkcje pełnomocników  systemu zarządzania jakością oraz osób zajmujących się wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania w przedsiębiorstwach niezależnie  od obszarów realizowanego biznesu jak i wielkości i zakresu realizowanych zadań.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z rolą i znaczeniem Pełnomocnika w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system zarządzania w celu jego doskonalenia.

Program szkolenia

 • Rola i miejsce Pełnomocnika w systemie zarządzania
 • Podejście procesowe w system zarządzania
 • Dokumentowanie systemu zarządzania teoria a praktyka
 • Zarządzanie ryzykiem i szansami w przedsiębiorstwie
  • Pomiary i nadzór nad procesami w systemie zarządzania
  • Skuteczność a efektywność procesów
  • Badanie satysfakcji klienta
  • Rola auditów wewnętrznych w systemie zarządzania
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Przegląd zarządzania
  • Narzędzia i metody w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie
  • Planowanie usprawnień w przedsiębiorstwie – model SIPOC

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 12-13.02.2020, 23-24.06.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.