Akredytacje i autoryzacje

Akredytacje i autoryzacje

Wykaz posiadanych przez DQS akredytacji znajduje się na stronie:
https://de.dqs-ul.com/en/audits/accreditations.html

DQS Polska sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Zakres akredytacji dostępny na stronie PCA:
http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AC%20087

DQS Polska sp. z o.o. posiada także niemiecką akredytację DAkkS:
http://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks

DQS Polska sp. z o.o. posiada autoryzację Ministerstwa Zdrowia. Informację dostępne są na stronie:
Rejestr EMAS – lista organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS):