Certyfikat ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Międzynarodowy standard jest odpowiedni dla wszystkich organizacji, które bezpośrednio lub pośrednio są zaangażowane w produkcję żywności i chcą poprzez obiektywną i kompetentną ocenę pokazać zgodność swojego systemu z wymaganiami HACCP wg Codex Alimentarius niezależnie od ich wielkości i kompleksowości procesów. Standard jest odpowiedni przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które są ukierunkowane na logiczny, zorientowany na cele i silniej zintegrowany z bezpieczeństwem żywności system zarządzania.

INFORMACJA O PRODUKCIE

ISO 22000 jest międzynarodową, zorientowaną na procesy normą dla bezpieczeństwa żywności, która może być stosowana przez wszystkie organizacje łańcucha żywnościowego, włącznie z dostawcami surowców i firmami transportowymi. Standard specyfikuje minimalne wymagania dla zarządzania ryzykiem. Oprócz systemu HACCP organizacja musi udowodnić spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrożenie programów zapobiegawczych.

FSSC 22000

FSSC 22000 to schemat certyfikacji oparty na wymaganiach ISO 22000 i odpowiedniej dla danej kategorii produktów specyfikacji technicznej. Podobnie jak standardy IFS i BRC jest schematem certyfikacji uznawanym przez GFSI (Global Food Safety Initiative).

FSSC 22000 jest schematem certyfikacji polegającym na ocenie wymagań ISO 22000 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej (dla producentów żywności jest to ISO/TS 22002-1, dla producentów opakowań ISO/TS 22002-4, dla producentów pasz PAS 222), oraz dodatkowych wymagań (powtórny przerób, procedury przywołania produktu, magazynowanie, informacja o produkcie, ochrona żywności, bioterroryzm).

KORZYŚCI 

  • Integracja procedur analizy ryzyka z programami zapobiegawczymi w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności
  • Zwiększenie bezpieczeństwa produktu i zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności
  • Zwiększenie zaufania klientów, dostawców i służb nadzoru w wymiarze międzynarodowym
  • Pewny i skuteczny przebieg procesu w odniesieniu do higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego
  • Zgodność różnorodnych wymagań różnych standardów
  • Łatwa integracja z już istniejącymi systemami zarządzania takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001.

PROGRAM CERTYFIKACJI  

Proces certyfikacji ISO 22000 przebiega analogicznie jak proces certyfikacji wg ISO 9001, co znacznie ułatwia integrację obu systemów. Przy jednoczesnej ekspertyzie obu systemów zarządzania może być zastosowania redukcja.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.