Certyfikat PN-EN 15593:2010

PODSTAWY CERTYFIKACJI

PN-EN 15593:2010
“Opakowania – Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych”

INFORMACJA O PRODUKCIE 

Standard ten przeznaczona jest dla organizacje wytwarzających opakowania do żywności, pragnące wykazać skuteczność systemu zarządzania zapewniającego ich bezpieczeństwo i higienę. Standard może być ponadto stosowany przez producentów oraz dostawców materiałów i usług dla tego typu firm. Standard ten jest powiązany z wymaganiami ISO 9001 i ISO 22000.

KORZYŚCI

  • minimalizacji i nadzorowania ryzyk;
  • potwierdzenie bezpieczeństwa produkowanych materiałów i opakowań dla produktów spożywczych
  • zapewnienia skutecznego narzędzia służącego produkcji opakowań żywności spełniających wymagania związane z higieną;
  • ukierunkowania na osiąganie celów i efektywność organizacji;
  • minimalizację błędów zamiast korekcji błędów;
  • zwiększenia konkurencyjności organizacji;
  • wzmocnienia zaufania klientów i pracowników;
  • przejrzystości procesów organizacji;
  • realizacji polityki organizacji i jej celów.

PROGRAM CERTYFIKACJI

Certyfikat wydany przez DQS Polska jest ważny przez 3 lata, z corocznymi auditami nadzoru w odstępach co 12 i co 24 miesięcy.

PODSTAWY CERTYFIKACJI

EN 15593:2010

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.