System zarządzania środowiskiem

Skuteczny system zarządzania środowiskowego pozwala organizacjom na ciągłe doskonalenie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska. Zapobieganie ryzykom, spełnienie wymagań prawnych, jak również doskonalenie świadomości środowiskowej pracowników są dodatkowymi aspektami, które wzmacniają konkurencyjność i wspierają ciągły wzrost i przyszły sukces. Z certyfikatem ISO 14001 organizacje pokazują swoim klientom, partnerom i zainteresowanym stronom, że akceptują swoją odpowiedzialność za środowisko i w swej codziennej działalności kierują się wynikającymi z niej działaniami.