Wyroby medyczne
Temat szkoleniaLiczba dniMiejsceCena (netto)WięcejZapisz się na szkolenie
Wymagania „Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych” a „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych1Warszawa700opiszapisy
Przegląd zarządzania jako element nadzoru i oceny zgodności systemu zarządzania ISO 13485:20161Warszawa680
Audit wewnętrzny w zakresie wymagań ISO 13485:20162Warszawa1200
Zarządzanie ryzykiem i identyfikacji ryzyk w zakresie systemu zarządzania dla wyrobów medycznych zgodnie z ISO 14971:20122Warszawa1200
Użyteczność inżynieryjna w zakresie oceny zgodności wyrobów medycznych1Warszawa750
Wymagania normy ISO 13485:20161Warszawa680