Usługi

DQS jest postrzegana jako jednostka o międzynarodowym zasięgu działania, oferująca swoim klientom usługi na wysokim poziomie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, które coraz bardziej wykraczają poza proste potwierdzenie przestrzegania reguł. Nasi klienci oczekują od nas aktywnego wsparcia w realizacji ich potencjałów doskonalenia opartego na aktualnych normach i specyfikacjach w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa.

Certyfikaty DQS są uznawane i cenione na całym świecie. Akceptacja ta jest oparta na udowodnionych kompetencjach w zakresie poszczególnych standardów.

Ze swoim know-how i wysoko wykwalifikowanymi auditorami, DQS często był pionierem innowacyjnych ekspertyz takich jak Automotive Excellence, DQS-TIP lub SocialCare.

Ocena satysfakcji pracowników

Przeprowadzamy bezstronne oceny, umożliwimy poznanie opinii o wybranych obszarach działalności firmy.

zobacz

OCENA SANITARNO-HIGIENICZNA

Poprawa wizerunku zakładu oraz zdobycie zaufania obecnych i potencjalnych klientów, poszukujących bezpiecznych i sprawdzonych usług.

zobacz

SEDEX

Wymiana informacji o etycznych standardach produkcji w ramach łańcucha dostaw.

zobacz

 

EMwise System monitoringu jakości i zużycia energii elektrycznej

zobacz

 

EKO-ETAP

System zarządzania z elementami systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP

zobacz

DQS BEST

zobacz

 

 

Codex Alimentarius Rozporządzenie EG 852/2004

zobacz

 

 

AUDITY DOSTAWCÓW

Przedsiębiorstwa są zależne od dobrych relacji biznesowych ze swoimi dostawcami, którzy przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu.

zobacz