Usługi

Budujemy zaufanie. Dotrzymujemy obietnic.

„Dla wielu problemów istnieje proste rozwiązanie: 1. pomysł, 2. odpowiednio działaj” powiedział profesor Roman Herzog, były prezydent RFN 11 grudnia 2002 do delegatów DGQ (Niemieckie Stowarzyszenie Jakości) z okazji 50. rocznicy powstania stowarzyszenia.

DQS jest postrzegana jako jednostka o międzynarodowym zasięgu, oferująca swoim klientom usługi na wysokim poziomie. Wychodząca naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, które coraz bardziej wykraczają poza proste „potwierdzenie przestrzegania reguł”. Nasi klienci oczekują od nas aktywnego wsparcia w realizacji ich potencjałów doskonalenia opartego na aktualnych normach i specyfikacjach w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa.

Certyfikaty DQS są uznawane i cenione na całym świecie. Akceptacja ta jest oparta na udowodnionych kompetencjach w zakresie certyfikacji norm.

Ze swoim know-how i wysoko wykwalifikowanymi auditorami, DQS często był pionierem innowacyjnych ekspertyz takich jak Automotive Excellence, DQS-TIP lub SocialCare.

Ocena satysfakcji pracowników

Przeprowadzamy bezstronne oceny, umożliwimy poznanie opinii o wybranych obszarach działalności firmy.

zobacz

OCENA SANITARNOHIGIENICZNA

Poprawa wizerunku zakładu oraz zdobycie zaufania obecnych i potencjalnych klientów, poszukujących bezpiecznych i sprawdzonych usług.

zobacz

SEDEX


Wymiana informacji o etycznych standardach produkcji w ramach łańcucha dostaw.

zobacz

EMwise System monitoringu jakości i zużycia energii elektrycznej

zobacz

EKO-ETAP

System zarządzania z elementami systemu zarządzania jakością, źródliskowego i BHP

zobacz

DQS BEST

zobacz

Codex Alimentarius Rozporządzenie EG 852/2004

zobacz

AUDITY DOSTAWCÓW

Przedsiębiorstwa są zależne od dobrych relacji biznesowych ze swoimi dostawcami, którzy przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu.

zobacz