Norma ISO 9001

Rozpoznaj oczekiwania – nadzoruj procesy – zapewnij sobie sukces

Na całym świecie ponad milion certyfikowanych firm czerpie korzyści z certyfikacji normy ISO 9001 jako narzędzia do zarządzania organizacją i doskonalenia swojej działalności. Norma obejmuje, mające zastosowanie na całym świecie wymagania dla zapewnienia jakości wyrobów, usług oraz projektowania i rozwoju.

System zarządzania jakością funkcjonuje skuteczniej wówczas gdy cele organizacji są jasno zdefiniowane. Aby osiągnąć te cele, muszą one być mierzalne oraz mieć przełożenie na kluczowe wskaźniki przejrzystych i skutecznych procesów. Najlepszym dowodem zdolności organizacji do osiągnięcia sukcesu jest ciągłe doskonalenie wyników.

Zasady zarządzania jakością zapewniają prowadzenie w sposób ukierunkowany i systematyczny działań związanych z zarządzaniem organizacją oraz zapewniają ciągłe doskonalenie organizacji. Pierwsza zasada wymaga konsekwentnej orientacji na klienta – najważniejszego elementu udanego biznesu.

Korzyści

 • uznawanie certyfikatu ISO na rynkach międzynarodowych;
 • zdobycie zaufania klientów;
 • zwiększenie satysfakcji klienta;
 • wzrost motywacji pracowników;
 • jasne zdefiniowanie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
 • podejmowanie decyzji na podstawie dowodów;
 • ustalenie skutecznych i efektywnych procesów;
 • zminimalizowanie ryzyka działalności firmy;
 • zainicjowanie ciągłego doskonalenia;
 • oszczędność czasu i kosztów;
 • zapobieganie powstawaniu błędów zamiast poprawiania ich skutków;
 • poprawa wizerunku firmy;
 • usprawnienie komunikacji w organizacji;
 • zdolność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku.

Materiały do pobrania