Certyfikat ISO 9001:2015

PODSTAWY CERTYFIKACJI

EN ISO 9001:2015
Systemy zarządzania jakością — Wymagania

INFORMACJA O PRODUKCIE

Jest to Norma Międzynarodowa, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:
a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, i
b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

Wszystkie wymagania podane w tej Normie Międzynarodowej są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi.

KORZYŚCI

 • uznawanie certyfikatu ISO na rynkach międzynarodowych dzięki akredytowanej certyfikacji w DQS;
 • zdobycie zaufania klientów;
 • zwiększenie satysfakcji klienta;
 • wzrost motywacji pracowników;
 • jasne zdefiniowanie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
 • podejmowanie decyzji na podstawie dowodów;
 • ustalenie skutecznych i efektywnych procesów;
 • zminimalizowanie ryzyka działalności firmy;
 • zainicjowanie ciągłego doskonalenia;
 • oszczędność czasu i kosztów;
 • zapobieganie powstawaniu błędów zamiast poprawiania ich skutków;
 • poprawa wizerunku firmy;
 • usprawnienie komunikacji w organizacji;
 • zdolność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku.

PROGRAM CERTYFIKACJI

Certyfikat wydany przez DQS Polska jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) i jest ważny przez 3 lata, z corocznymi auditami nadzoru w odstępach co 12 miesięcy i 24 miesięcy.

CZAS OCZEKIWANIA 

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.

MATERIAŁY DO POBRANIA