Form: applications, withdrawal of the certified product

  Formular: Anmeldung, Entzug des zertifizierten Produktes

 

W przypadku certyfikacji wyrobów koniczne jest zgłaszanie bezpośrednie do jednostki certyfikującej przypadków np. wycofania produktu. Zapisy w tej sprawie są podane w umowie między DQS Polska sp. z o.o. a Klientem i wynikają z wymagań standardów ISO/IEC 17021-1 i/lub ISO/IEC 17065 oraz przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i przepisów krajowych.

Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie nam wszelkich wycofań produktu, korzystając z poniższego formularza kontaktowego.
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza do nas skontaktujemy się z Tobą.

Wszystkie informacje traktujemy oczywiście poufnie.

Proszę pamiętać, że oprócz obowiązku poinformowania DQS Polska sp. z o.o. (Waszej jednostki certyfikującej) istnieją dalsze obowiązki informacyjne wobec osób trzecich, na które wycofanie może mieć wpływu.

Formularz: zgłoszenia, wycofania certyfikowanego produktu

UWAGA

Po wpłynięciu wypełnionego formularza zgłaszający otrzyma potwierdzenie wpłynięcia sprawy.

W przypadku wycofania produktu potwierdzenie i kontakt nastąpi w ciągu 24 godzin.

W przypadku uwag, skarg i odwołań lub sugestii DQS potwierdzi zarejestrowanie zgłoszenia i podejmie działania wyjaśniające. Zgłaszający otrzyma informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do 30 dni (roboczych) od przyjęcia zgłoszenia.

Schemat postępowania ze zgłoszeniem/skargą