Kontakt

DQS Polska sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 395 88 10
e-mail: biuro@dqs.pl

Biuro w Pile:

ul. Okrzei 18 p. 108
64-920 Piła

tel.: +48 532 755 367
e-mail: ekologia@dqs.pl

Godziny pracy
poniedziałek – piątek:
8.00 -16.00

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000011798,
NIP: 521-31-50-418
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
nr konta: 32160011270003012283646001

Mapa dojazdu