Ocena zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to dążenie do zachowania równowagi pomiędzy oczekiwaniami ludzi, aspektami ekonomicznymi i potrzebami środowiska. Istotą takiego postępowania jest dążenie do wzrostu gospodarczego w celu zaspokajania potrzeb ludzi, ale z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska naturalnego.

Celem przeprowadzonej oceny zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim:

  • ocena bieżącego stanu przedsiębiorstwa w kontekście realizowania koncepcji zrównoważonego rozwoju
  • ukazanie obszarów przedsiębiorstwa, w których drzemie potencjał dla bardziej zrównoważonej działalności
  • motywowanie przedsiębiorstwa do doskonalenia swych systemów zarządzania w kierunku bardziej zrównoważonego i trwałego podejścia do zarządzania.

Ocena ta pozwala sprawdzić, czy działania przedsiębiorstwa wykazują właściwy balans pomiędzy aspektami ekonomicznymi, wpływem na środowisko naturalne (z którego organizacja korzysta) oraz relacjami ze społeczeństwem, w którym funkcjonuje.

Ponadto, pokazuje ona na ile rozwój organizacji we wszystkich tych dziedzinach jest trwały, co przekłada się na jej sukces w dłuższym okresie.