Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów firm, Pełnomocników Systemów Zarządzania, osób będących administratorami systemów zarządzania, osób zarządzających procesami w systemie zarządzania.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę na temat prowadzenia,  roli i znaczenia przeglądów zarządzania w funkcjonowaniu jego systemu zarządzania, w powiązaniu z  realizowanymi celami biznesowymi organizacji.

Program szkolenia

  • Wymagania normy ISO 9001
  • Czym jest przegląd zarządzania, jego rola i znaczenie w systemie zarządzania organizacji
  • Cykl PDCA dla przeglądu zarządzania
  • Ocena skuteczności podejmowanych działań uruchomionych w następstwie przeglądu zarządzania
  • Dokumentowanie wyników przeglądu systemu zarządzania
  • Działania realizowane po przeglądzie zarządzania

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 14.05.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 560 zł netto.