Certyfikacja VDA 6.1

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Audit według któregokolwiek ze standardów VDA odbywa się w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001.

INFORMACJA O PRODUKCIE

VDA 6.1 jest właściwym standardem dla firm zajmujących się produkcją seryjną. Zapewnia ramy dla systemu zarządzania jakością, specjalnie dostosowanego do sektora motoryzacyjnego, promuje unikanie błędów oraz wzmacnia niezawodność i zdolności procesowe w łańcuchu wartości firmy.

Ponadto VDA 6.1 zawiera aspekty Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM. Ponieważ jest zorientowany na proces, łatwo integruje się z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001 dla zarządzania środowiskowego

KORZYŚCI

  • skoncentrowanie się na unikaniu błędów i strat
  • poprawienie niezawodności i zdolności procesu do osiągania wyników
  • uzyskiwanie specyficznych dla branży dowodów jakości
  • ciągłe doskonalenie własnych procesów
  • większa satysfakcja pracowników i klientów
  • widoczne odróżnienie od konkurencji

PROGRAM CERTYFIKACJI

Organizacja przechodzi klasyczny proces oceny, prowadzony przez DQS, począwszy od analizy systemu (etap 1), poprzez audit systemu (etap 2), aż do wydania certyfikatu. Po corocznych auditach nadzoru, audit recertyfikacyjny odbywa się po trzech latach. Należy go zaplanować na tyle wcześnie, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na zamknięcie niezgodności poprzez wdrożenie działań korygujących (około ośmiu tygodni między ostatnim dniem auditu a wygaśnięciem certyfikatu). Ewentualne audity uzupełniające należy zaplanować co najmniej dwa tygodnie przed datą wygaśnięcia certyfikatu.

Po potwierdzeniu spełnienia wymagań zostanie wydany odpowiedni certyfikat VDA.

Więcej informacji na stronie VDA: http://www.vda.de/en/index.html