Certyfikacja VDA 6.4

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Audit według któregokolwiek ze standardów VDA odbywa się w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001.

INFORMACJA O PRODUKCIE

VDA 6.4 jest przeznaczone dla producentów sprzętu produkcyjnego, przeznaczonego dla przemysłu motoryzacyjnego, np. maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu pomiarowego i testującego. Norma odpowiada w swojej strukturze VDA 6.1, ale jest dostosowana do specjalnych wymagań producentów instalacji i maszyn.

Nie istnieje międzynarodowa norma porównywalna VDA 6.4.

KORZYŚCI

  • zwiększenie nadzoru nad zapobieganiem błędom oraz wzmocnienie procesów wartości dodanej organizacji,
  • usprawnienie strategii organizacyjnej,
  • zwiększenie zadowolenia pracowników
  • silna koncentracja na kliencie
  • ciągłe doskonalenie procesu

PROGRAM CERTYFIKACJI  

Organizacja przechodzi klasyczny proces oceny, prowadzony przez DQS, począwszy od analizy systemu (etap 1), poprzez audit systemu (etap 2), aż do wydania certyfikatu. Po corocznych auditach nadzoru, audit recertyfikacyjny odbywa się po trzech latach. Należy go zaplanować na tyle wcześnie, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na zamknięcie niezgodności poprzez wdrożenie działań korygujących (około ośmiu tygodni między ostatnim dniem auditu a wygaśnięciem certyfikatu). Ewentualne audity uzupełniające należy zaplanować co najmniej dwa tygodnie przed datą wygaśnięcia certyfikatu.

Po potwierdzeniu spełnienia wymagań zostanie wydany odpowiedni certyfikat VDA.

Więcej informacji na stronie VDA: http://www.vda.de/en/index.html