/vc_row]

System zarządzania bezpieczeństwem i jakością artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej w oparciu o wymagania norm IFS HPC i BRC CP

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w firmach produkujących kosmetyki, artykuły higieny osobistej, chemię gospodarczą i artykuły gospodarstwa domowego.

Program szkolenia obejmuje prezentację i praktyczną interpretację wymagań standardów IFS HPC i BRC CP, porównanie wymagań oraz wymiana doświadczeń.

Zakres merytoryczny szkolenia

  • wprowadzenie do standardów; wymagania akredytacyjne
  • rodzaje niezgodności, system oceny
  • przegląd wymagań prawnych
  • omówienie i porównanie wymagań standardów
  • ćwiczenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia:
Do uzgodnienia

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.