Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu zarządzania według IATF 16949:2016 w organizacjach, będących dostawcami dla branży motoryzacyjnej.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z interpretacją wymagań normy, będą mogli także wymienić się doświadczeniami z zakresu funkcjonowania systemów we własnych organizacjach oraz przeanalizować rozwiązania pojawiających się problemów na przykładach praktycznych.

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do zarządzania jakością w motoryzacji
  • System zarządzania jakością  wg IATF 16949:2016
  • Podejście procesowe i myślenie oparte na ryzyku
  • Model PDCA
  • Wymagania IATF 16949:2016
  • Dokumentowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • Ocena gotowości systemu do certyfikacji
  • Proces certyfikacji

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 19.05.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 625 zł netto.