Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach spożywczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja i praktyczna interpretacja wymagań standardu IFS 7, omówienie zmian a także wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

  • Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań prawnych wymagań klientów
  • Rozwój standardu IFS w Polsce i na świecie
  • Zmiany w standardzie IFS- wersja 7.1
  • Cele i priorytety systemu IFS Food, podstawowe definicje
  • Praktyczna (auditowa) interpretacja wymagań IFS 
  • System ocen IFS i K.O. kryteria
  • System certyfikacji na zgodność z normą IFS

 Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 19.03.2020*, 27.05.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Warszawa/Poznań*
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.