System zarządzania energią

Normę PN-EN ISO 50001 jest standardem międzynarodowym, który zastępuję normę PN- EN 16001:2009. Polski Komitet Normalizacyjny 15 listopada 2011 roku opublikował oryginalną wersję dokumentu.

W obecnej polskiej i europejskiej sytuacji rynkowej z powodu ciągłego wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej istotne znaczenie może mieć poszukiwanie nowych obszarów oszczędności. Szczególnie w ostatnim czasie obserwuje się znaczące podwyżki cen energii, które bezpośrednio wpływają na poziom cen towarów i usług we wszystkich sektorach gospodarczych. W interesie każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i profilu prowadzonej działalności, jest znalezienie takich rozwiązań i metod, które zagwarantują efektywne zarządzanie zasobami energetycznymi, pozwalających zapewnić konkurencyjność na rynku. Żeby to osiągnąć, konieczne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi – z jednej strony przystępnych we wdrażaniu i utrzymywaniu, a z drugiej zapewniających skuteczne osiąganie korzyści finansowych.

Aby wesprzeć w tych działaniach naszych klientów, DQS Polska pragnie wyjść naprzeciw takim potrzebom i pomóc optymalnie zarządzać aspektami energetycznymi. Chcemy Państwu zaproponować  nowy standard na rynku certyfikacyjnym, jakim jest system zarządzania energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN  ISO 50001.

ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej. Sprawnie funkcjonujący system optymalnego zarządzania energią pozwala na znaczne obniżenie kosztów i redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz gwarantuje zgodność z wymaganiami ustawowymi (ustawa o efektywności energetycznej oraz dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych). System zarządzania energią ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na sprawdzonych w środowisku międzynarodowym standardach i inicjatywach. Możliwe jest zintegrowanie systemu zarządzania energią z dotychczas funkcjonującymi systemami zarządzania (norma ISO 50001 podąża za strukturą ISO 14001).

System został stworzony na tyle elastycznie, by odpowiadać uwarunkowaniom każdej organizacji – bez względu na jej rozmiar, branżę lub charakter prawny. Jest to doskonałe narzędzie do osiągnięcia ekonomicznych i organizacyjnych celów.

Materiały do pobrania