Certyfikat ISO 50001

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Została stworzona na podstawie BS EN 16001 z 2009 roku, od sierpnia 2018 roku certyfikowane jest wydanie normy z 2018r.

INFORMACJA O PRODUKCIE

ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej. Sprawnie funkcjonujący system optymalnego zarządzania energią pozwala na znaczne obniżenie kosztów i redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz ułatwia spełnienie wymagań ustawowych (Ustawa o Efektywności Energetycznej oraz Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych). System Zarządzania Energią ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na sprawdzonych w środowisku międzynarodowym standardach i inicjatywach.

 • Możliwe jest zintegrowanie SZE z dotychczas funkcjonującymi systemami zarządzania.
 • System został stworzony na tyle elastycznie, by odpowiadać uwarunkowaniom każdej organizacji – bez względu na jej rozmiar, branżę lub charakter prawny. Jest to doskonały sposób osiągania ekonomicznych i organizacyjnych celów.

KORZYŚCI

 • przejrzystość zużycia i użytkowania energii
 • obniżenie zużycia energii i jej kosztów
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • ciągłe doskonalenie wydajności energetycznej
 • realizacja celów energetycznych
 • zabezpieczenie dostępności zasobów energii
 • zmniejszenie ryzyka operacyjnego i finansowego
 • spełnienie regulacji prawnych
 • wczesne wykrywanie i korekcja znaczących zmian poprzez ciągłe monitorowanie

PROGRAM CERTYFIKACJI

Certyfikat wydany przez DQS Polska jest akredytowany przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) i jest ważny przez 3 lata, z corocznymi auditami nadzoru w odstępach co 12 miesięcy i 24 miesięcy.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu  dni roboczych.