Certyfikat FAMI-QS

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Skierowana jest do przedsiębiorstw które produkują dodatki do pasz i/lub komponenty dla przemysłu paszowego.

INFORMACJA O PRODUKCIE

FAMI-QS jest odpowiedzią na wymagania rozporządzenia 183/2005 dotyczącego higieny produkcji pasz. Standard ten obejmuje wymagania GMP dla pasz. Wdrożenie i utrzymanie FAMI-QS zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny w zakresie łańcucha paszowego, włącznie ze stosowanymi komponentami.

Produkcja komponentów paszowych oraz sprowadzenie ich z krajów trzecich, gdzie były poddawane ocenie przez niezależną jednostkę, daje dowód na to, że są one bezpieczne i są zgodne z wymaganiami standardu FAMI-QS.

KORZYŚCI

  • branżowy, branżowy system jakości o niezrównanej wartości na światowym rynku pasz;
  • bezkompromisowa koncentracja na zarządzaniu ryzykiem, bezpieczeństwie i jakości w połączeniu z oszczędnością czasu i kosztów;
  • wysoce efektywne podejście do systemu zarządzania;
  • fachowa wiedza i doświadczenie branżowe przekładają się na najnowocześniejszy zbiór zasad, praktyk i standardów;
  • te same wymagania dla wszystkich operatorów na całym świeci;.
  • globalna perspektywa i lokalna obecność: ponad 1000 operatorów z powodzeniem wdraża surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości pasz we wszystkich częściach świata.

PROGRAM CERTYFIKACJI

DQS jest Twoim partnerem w zakresie certyfikacji FAMI-QS. Bezproblemowo planujemy audyty, polegamy wyłącznie na doświadczonych audytorach, tworzymy wartość dodaną dzięki inteligentnym raportom z audytów i prowadzimy Cię przez cały proces certyfikacji.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.