System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Czy Państwa przedsiębiorstwo inwestuje w bezpieczeństwo personelu?

Ponad 2 700 000 zgonów rocznie oraz ponad 370 000 000 urazów bez skutku śmiertelnego spowodowanych jest wypadkami przy pracy na całym świecie. Do tego dochodzą jeszcze choroby zawodowe mające związek z wykonywaną pracą. Zdarzenia te stanowią wysoki koszt dla gospodarek i biznesów oraz mają ogromny wpływ na życie rodzin i społeczności, których dotyczą. Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi ważny krok w kierunku zredukowania tych liczb.

Coraz większa liczba przedsiębiorstw na całym świecie podejmuje decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System ten może pomóc organizacjom w zarządzaniu ich ryzykami oraz poprawić ich skuteczność w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki temu, liczba i dotkliwość wypadków przy pracy ma szansę ulec znaczącemu zmniejszeniu. W przedsiębiorstwach tych zdrowie zatrudnionych i bezpieczeństwo w miejscu pracy jest postrzegane jako odpowiedzialność kierownictwa, ukierunkowana na lepszą opiekę nad pracownikami i stanowiąca przykład dla innych organizacji.

W ostatnich latach odnotowano duży wzrost liczby certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Międzynarodowe organizacje w przeważającej mierze opierają się na BS OHSAS 18001. Wiodące sektory na świecie, które wdrożyły wymagania tej normy, to przemysł chemiczny i rafineryjny.

W dniu 12. marca 2018 roku została opublikowana nowa norma ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy — Wymagania i wytyczne stosowania.

Norma ISO 45001:2018 wydanie dnia 12.03.2018 roku zgodnie z postanowieniami ISO (https://www.iso.org/) zastępuje standardy BS OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004. Standardy te z dniem 31.03.2021 po trzyletnim okresie przejściowym zostaną wycofane.

Już wielu naszych klientów zdecydowało się przejść na wydanie ISO 45001:2018. Wszystkie wydane przez DQS certyfikaty publikujemy na naszej stronie: https://www.mydqs.com/en/customers/accreditations.html

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani certyfikacją w DQS prosimy o kontakt: biura@dqs.pl lub telefonicznie: +48 22 395 88 10

Zapraszamy do współpracy.

pdf-iconISO45001_nowa norma