System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Czy Państwa przedsiębiorstwo inwestuje w bezpieczeństwo personelu?

Ponad 2 700 000 zgonów rocznie oraz ponad 370 000 000 urazów bez skutku śmiertelnego spowodowanych jest wypadkami przy pracy na całym świecie. Do tego dochodzą jeszcze choroby zawodowe mające związek z wykonywaną pracą. Zdarzenia te stanowią wysoki koszt dla gospodarek i biznesów oraz mają ogromny wpływ na życie rodzin i społeczności, których dotyczą. Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi ważny krok w kierunku zredukowania tych liczb.

Coraz większa liczba przedsiębiorstw na całym świecie podejmuje decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System ten może pomóc organizacjom w zarządzaniu ich ryzykami oraz poprawić ich skuteczność w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki temu, liczba i dotkliwość wypadków przy pracy ma szansę ulec znaczącemu zmniejszeniu. W przedsiębiorstwach tych zdrowie zatrudnionych i bezpieczeństwo w miejscu pracy jest postrzegane jako odpowiedzialność kierownictwa, ukierunkowana na lepszą opiekę nad pracownikami i stanowiąca przykład dla innych organizacji.

W ostatnich latach odnotowano duży wzrost liczby certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Międzynarodowe organizacje w przeważającej mierze opierają się na BS OHSAS 18001. Wiodące sektory na świecie, które wdrożyły wymagania tej normy, to przemysł chemiczny i rafineryjny.

W 2018 roku ukazała się norma ISO 45001:2018, która powstała w następstwie niedawno zmienionych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Nowy standard, który w całości zastąpi normę BS OHSAS 18001:2007, pozwoli w pełni zintegrować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z innymi systemami wdrożonymi w organizacji.

pdf-iconKarta_produktu_BS OHSAS 18001/ PN-N-18001

pdf-iconISO45001_nowa norma