O NAS

DQS Polska sp. z o.o.

DQS Polska sp. z o.o. jest licencjonowaną jednostką certyfikującą, która rozpoczęła swoją działalność 2 kwietnia 2001 roku. Należy do Grupy DQS.

Misja

Opiniujemy systemy zarządzania i prowadzimy oceny zgodności wyrobów medycznych z myślą o potrzebach klientów.

Nasze wartości:

Korzystając z know-how DQS Holding GmbH doskonalimy i rozwijamy usługi w zakresie oceny systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz innych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i branży w jakiej prowadzą swoją działalność.
Prowadząc oceny systemów zarządzania DQS odnosi się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując certyfikaty uznane na rynku krajowym i międzynarodowym.
DQS, prowadząc procesy ocen i certyfikacji korzysta z rzeczoznawców/ auditorów, których wiedza w określonym obszarze technicznym jest sprawdzona przez DQS i doskonalona na obowiązkowych szkoleniach. Każdy rzeczoznawca/auditor DQS jest specjalistą w swojej dziedzinie. Proces powoływania auditorów opieramy na sprawdzonych i uznanych międzynarodowo metodach szkoleniowych.

Wszyscy rzeczoznawcy/auditorzy są zobowiązani do wykonywania swoich czynności w trakcie procesu oceny w duchu partnerskiej współpracy, umożliwiając osiągnięcie założonego celu i motywując procesy doskonalenia auditowanej organizacji.
DQS Polska chce być firmą przyjazną dla swoich pracowników. Zapewnia atrakcyjne warunki pracy, wzajemny szacunek oraz wspiera efektywność pracy.

 

Do pobrania DQS COMPANY PROFILE