Certyfikacja produkcji ekologicznej w krajach trzecich realizowana jest wg kryteriów zawartych w standardzie BIO – DQS. Standard BIO-DQS jest równoważny do wymagań Rozporządzenia WE 834/2007 oraz Rozporządzenia WE 889/2008. Producenci z krajów trzecich certyfikowani na zgodność ze standardem BIO-DQS mogą stosować oznaczenia zgodności produkcji ekologicznej wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Certification of organic production in third countries is carried out according to the criteria contained in the BIO – DQS standard.
The BIO-DQS standard is equivalent to the requirements of EC Regulation 834/2007 and EC Regulation 889/2008.
Producers from third countries certified for compliance with the BIO-DQS standard may use organic product conformity markings as required by the European Union.

————————————-

LIST OF PRODUCERS

————————————–

DOCUMENTS

————————————–

SCOPE OF CERTIFICATION

————————————–