Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu i specjalistów ds. jakości.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą służb utrzymania ruchu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności a także wymiana wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

  • wymagania standardów w branży spożywczej w odniesieniu do wymagań technicznych
  • programy warunków wstępnych (PRP) i kolejność działań wg ISO 22000
  • programy infrastruktury i utrzymania wg IFS 6 i BRC 7
  • PN EN 1672-1:2014- wymagania z zakresu bezpieczeństwa; Znak CE
  • wymagania na poziomie zarządczym: zarządzanie usługami, obszary ryzyka i Food Defense, gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe, walidacja a weryfikacja
  • HACCP: 12 etapów- 7 podstawowych zasad
  • schematy- diagramy przebiegu: IFS
  • układ, przepływ produktów i segregacja wg BRC

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 17.04.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.