Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017,  Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Systemów Informatycznych oraz Najwyższe Kierownictwo organizacji.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania normy ISO/IEC 27001:2017 oraz podejście i metody zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.

Program szkolenia

  • Pojęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Korzyści wynikające z zarządzania bezpieczeństwa informacji
  • Kluczowe pojęcia i zasady ISO/IEC 27001:2017
  • Wymagania normy ISO/IEC 27001:2017
  • Przegląd wymagań ujętych w załącznik A do normy ISO/IEC 27001:2017
  • Dokumentowanie systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji
  • Audit trzeciej strony

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 27.01.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 625 zł netto.