Certyfikat IATF 16949:2016

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Podstawą certyfikacji jest standard zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949:2016. Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym.

INFORMACJA O PRODUKCIE 

System certyfikacyjny IATF został określony w standardzie zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949 oraz zasadach uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie 5 z 1.11.2016 roku.

IATF 16949 jest specyfikacją techniczną opisującą wymagania dla systemów zarządzania jakością mających zastosowanie u dostawców do sektora automotive. Specyfikacja ta jest rozwijana przez wielostronną grupę roboczą International Automotive Task Force (IATF) w celu doskonalenia zarówno zdolności jakościowej, jak i całego procesu certyfikacji w łańcuchu dostaw.

Ogólnodostępne informacje o systemie IATF dostępne są na stronie www.iatfglobaloversight.org

KORZYŚCI

Certyfikowany system zarządzania zgodny z wymaganiami IATF 16949:

  • cieszy się globalną akceptacją wszystkich głównych producentów branży motoryzacyjnej
  • poprawia zdolność konkurencyjną
  • zapewnia jednolity poziom jakości w skali globalnej
  • pomaga optymalizować procesy i zapewnić ich przejrzystość

PROGRAM CERTYFIKACJI

Cykl certyfikacji obejmuje audit certyfikacyjny oraz dwa audity podtrzymania certyfikacji.

Certyfikat IATF 16949 jest ważny przez 3 lata.

Aby przedłużyć jego ważność należy zaplanować audit ponownej certyfikacji. Audit ten powinien być przeprowadzony odpowiednio wcześniej, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji certyfikacyjnej, włączając wdrożenie ewentualnych działań korygujących przed upływem daty ważności poprzedniego certyfikatu. Wszystkie niezbędne działania muszą zostać zakończone przed upływem ważności certyfikatu.

Dlatego zaleca się przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji na 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu.

CZAS OCZEKIWANIA

Po uzyskaniu od zainteresowanego certyfikacją odpowiednich danych niezbędnych do sporządzenia oferty DQS Polska prześle w ciągu 5 dni roboczych.

Materiały do pobrania