Certyfikat IFS International Food Standard

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Standard jest adresowany przede wszystkim do wytwórców produktów marki własnej dla sieci handlowych lub producentów własnych artykułów markowych, od których sieci handlowe wymagają poddawania się auditom według IFS. Przedsiębiorstwa z łańcucha żywnościowego potrzebują International Food Standard także po to, aby udowodnić swoje zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa, jakości i legalności żywności.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Wprowadzając na rynek produkty pod marką własną organizacje ponoszą większą odpowiedzialność za te produkty. Dla swojego zabezpieczenia żądają oni od wytwórców dowodu bezpieczeństwa, legalności i jakości w oparciu o stworzony w tym celu International Food Standard. Członkowie zrzeszeń handlowców w Niemczech (HDE), Francji (FCD) i Włoszech (FEDERDISTRIBUZIONE) wzajemnie uznają wyniki auditów i certyfikaty, dzięki czemu nie ma konieczności przeprowadzania audytów dostawców.

KORZYŚCI

  • Wygodne narzędzie do nadzoru nad spełnieniem wymagań
  • Zwiększenie zaufania sieci handlowych oraz konsumentów w zdolność organizacji do spełnienia wymagań
  • Systematyczne analizy i realizacja bezpiecznych i efektywnych procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności
  • Dowód zaangażowania przedsiębiorstwa w zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu
  • Niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt poprzez zademonstrowanie spełnienia wymagań
  • Wzajemne uznawanie certyfikatów.

PROGRAM CERTYFIKACJI

Po zakończeniu auditu na miejscu organizacja otrzymuje plan działań, który zawiera stwierdzone niezgodności. Wszystkie niezgodności są usuwane przez osoby odpowiedzialne w ciągu ustalonego czasu a dowody realizacji są przesyłane do DQS. Następnie podejmowana jest decyzja dotycząca certyfikacji. Na koniec organizacja otrzymuje ostateczne sprawozdanie z oceną i swój certyfikat.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.