Certyfikacja

ISO 9001

 System zarządzania jakością

Rozpoznać potrzeby-kontrolować procesy – osiągnąć sukces!

zobacz

ISO 14001

System zarządzania środowiskiem

Równowaga między ekologią a ekonomią

zobacz

EMAS

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

System ekozarządzania i audytu

zobacz

ISO 45001

 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Mniejsza wypadkowość – poprawa bezpieczeństwa i efekty

zobacz

ISO 50001

System zarządzania energią

Audity energetyczne

Optymalizuj zarządzanie energią

zobacz

IATF 16949

System zarządzania jakością

Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym

zobacz

VDA 6.1 VDA 6.2 VDA 6.4

 System zarządzania jakością

Dla bezpośrednich i pośrednich dostawców do przemysłu motoryzacyjnego

zobacz

ISO 13485:2012

Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością.

Norma dla producentów , dystrybutorów wyrobów medycznych

zobacz

IFS Food

Standard określający zasady audytowania w sektorze spożywczym

zobacz

IFS PACsecure

Standard przeznaczony dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych

zobacz

IFS Logistic

Auditowanie w branży logistycznej

zobacz

IFS HPC

Auditowanie w branży producentów chemii gospodarczej i kosmetyków

zobacz

BRC Consumer Products

Standard przeznaczony dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych

zobacz

EN 15593 Opakowania

Zarządzanie higieną przy wytwarzaniu opakowań do żywności – wymagania

Norma dla producentów opakowań

zobacz

IFS Broker | IFS Cash & Carry
Fami-QS
ISO 27001 Technika informatyczna

Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania

Chroń informacje – zmniejszaj ryzyko – zyskaj bezpieczeństwo

zobacz

EN 16636

Norma dla branży ochrony przed szkodnikami

zobacz

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Rozporządzenie ustanawia kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

zobacz

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012

Rozporządzenie ustanawia kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem

zobacz