Certyfikat ISO 27001:2018

PODSTAWY CERTYFIKACJI

ISO 27001 to międzynarodowy standard dotyczący wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zasadniczo jest to zbiór najlepszych praktyk dotyczących sposobów zarządzania ochroną oraz gwarantujących klientom ochronę ich danych.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Wdrożony i certyfikowany system według normy ISO 27001 pozwala:

  • poufności – daje gwarancję, że informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla autoryzowanych osób – pracowników, posiadających prawo dostępu do danych
  • integralności – zabezpiecza ona dokładność i kompletność zarówno informacji, jak też i stosowanych metod jej ochrony
  • dostępności – gwarancja, że użytkownicy posiadający stosowne uprawnienia mają stały dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów.

KORZYŚCI

  • Wdrożenie Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001 stanowi kompleksowe podejście przez firmę do bezpieczeństwa informacji
  • Pełna integracja z systemem zarządzania jakością i informatycznym w firmie
  • Pozwala również na optymalizację procesów zarządzania danymi, w tym również danymi osobowymi.
  • Bezpieczeństwo wszystkich informacji korporacyjnych, zwiększenie wartości firmy

PROGRAM CERTYFIKACJI  

Aby przeprowadzić certyfikację, wysyłamy do firmy audytorów, których głównym zadaniem jest sprawdzenie, czy procesy, które zapewniają cyberochronę, przestrzegają najlepszych praktyk. Podczas audytu oceniają oni procesy w różnych działach, np. kadrowym, IT, badań i rozwoju czy bezpieczeństwa, a także tworzą kompletny raport, który następnie analizują inni niezależni eksperci, aby potwierdzić bezstronność audytorów. Ostatecznie zostaje przyznany firmie certyfikat, który potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia najlepsze praktyki.

CZAS OCZEKIWANIA

Po uzyskaniu od zainteresowanego certyfikacją odpowiednich danych niezbędnych do sporządzenia oferty DQS Polska prześle w ciągu 5 dni roboczych.