Certyfikat ISO 45001:2018

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Podstawą certyfikacji jest norma ISO 45001:2018

INFORMACJA O PRODUKCIE 

Norma ISO 45001:2018 powstała w następstwie zmienionych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, wraz z ich tzw. strukturą wysokiego poziomu i z uwypukleniem ryzyk związanych z zarządzaniem (PDCA). Standard w całości zastąpił normę BS OHSAS 18001:2007 i pozwala w pełni zintegrować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z istniejącym systemem zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

KORZYŚCI

Certyfikowany systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

  • pomaga utrzymywać pracowników w zdrowiu i dobrej formie – potencjalne zmniejszenie liczby wypadków i urazów przy pracy oraz absencji chorobowej
  • usprawnia dostosowanie działań do mających zastosowanie wymagań prawnych
  • obniża zagrożenia zawodowe poprzez systematyczną analizę prowadzonych działań
  • obniża koszty poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy
  • wspiera wymagania jakości dotyczące ciągłość działania i możliwości dostawy poprzez zapewnienie niezakłóconego przepływu pracy
  • zwiększa zaangażowanie pracowników i ich motywację poprzez dostarczanie „bezpiecznych” stanowisk pracy, odpowiedzialność i współuczestniczenie
  • przyczynia się do zwiększenia zaufania instytucji publicznych, klientów, banków i firm ubezpieczeniowych
  • poprawia wizerunek i konkurencyjność firmy

PROGRAM CERTYFIKACJI

Cykl certyfikacji obejmuje audit certyfikacyjny oraz dwa audity nadzoru.

Certyfikat ISO 45001:2018 jest ważny przez 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność należy zaplanować audit ponownej certyfikacji. Audit ten powinien być przeprowadzony odpowiednio wcześniej, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji certyfikacyjnej, włączając wdrożenie ewentualnych działań korygujących przed upływem daty ważności poprzedniego certyfikatu. Wszystkie niezbędne działania muszą zostać zakończone przed upływem ważności certyfikatu. Dlatego zaleca się przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji na 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu.

CZAS OCZEKIWANIA 

Po uzyskaniu od zainteresowanego certyfikacją odpowiednich danych niezbędnych do sporządzenia oferty DQS Polska prześle w ciągu 5 dni roboczych.