Rolnictwo ekologiczne

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Rozporządzenie rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 .

Rozporządzenie komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Rozporządzenie komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Inne akty prawne znajdą Państwo pod adresem:    minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne

INFORMACJA O PRODUKCIE

Celem rolnictwa ekologicznego jest produkowanie żywności tak naturalnie, jak to tylko możliwe, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum wpływu na środowisko. Gwarantuje ono również wysoki poziom dobrostanu zwierząt. Wszystkie produkty ekologiczne przechodzą przez kilka etapów, zanim trafią na talerz. Przepisy europejskie gwarantują, że proces produkcji, przetwarzania, obsługi dostaw i dystrybucji w drodze od pola do stołu żywności etykietowanej jako ekologiczna jest zgodny z określonymi normami. Logo produkcji ekologicznej nadaje produktom ekologicznym wytwarzanym i sprzedawanym w UE spójną tożsamość wizualną. Pomaga to unijnym konsumentom zidentyfikować produkty ekologiczne i ułatwia rolnikom wprowadzanie ich do obrotu we wszystkich krajach UE.

Jednostka certyfikującą DQS Polska Sp. z o.o. w ramach certyfikacji rolnictwa ekologicznego może sprawować nadzór nad producentami zgłaszającymi następujące kategorie działalności:

 • ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
 • zbiór ze stanu naturalnego,
 • przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży,
 • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych w tym importowanych z państw trzecich.

bez-tytulu   ZAKRES CERTYFIKACJI

KORZYŚCI

 • Produkcja jest prowadzona w poszanowaniu przyrody.
 • Zwierzęta gospodarskie chowane w warunkach zapewniających wyższe standardy dobrostanu zwierząt i karmione paszą ekologiczną
 • Certyfikowana jakość żywności
 • Produkcja bez GMO
 • Lokalne zasoby i wiedza lokalna
 • Ograniczenia w stosowaniu pestycydów chemicznych, nawozów i antybiotyków
 • Otrzymanie dopłat z Unii Europejskiej
 • Prawo do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego po wyższych cenach ze względu na jakość
 • Możliwość oznaczenia produktów logo rolnictwa ekologicznego

DOKUMENTY DO POBRANIA

bez-tytulu   DOKUMENTACJA

WYKAZ PRODUCENTÓW

bez-tytulu   WYKAZ PRODUCENTÓW