Klienci i certyfikaty

Baza Klientów

Baza klientów, w której zamieszczone są informacje oraz certyfikaty wszystkich firm certyfikowanych przez DQS-Group.

Szukaj

Portal Klienta MyDQS

Jako klient DQS masz dostęp do swoich sprawozdań jak i certyfikatów oraz informacji o planowanych auditach.

Logowanie

Akredytacje

Informacje o akredytacjach i notyfikacjach.

Program lojalnościowy klienta

Czym jest program lojalnościowy Klienta DQS Polska?

Program lojalnościowy jest formą porozumienia pomiędzy DQS Polska a jej partnerami biznesowymi, umożliwiający skuteczną komunikację w oferowaniu usług DQS Polska.

Adresatami programu są wszyscy klienci DQS Polska.

Cel programu lojalnościowego Klienta DQS Polska jest ukierunkowany na długotrwałe działania marketingowe służące budowaniu oraz podtrzymywaniu dobrych relacji z klientami oraz wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom.
Zadaniem programu jest nagradzanie działań Organizacji i aktywowanie jej do ciągłej współpracy.