Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych, osoby  zarządzające systemem zarządzania energią, oraz osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

  • Rola i znaczenie auditów wewnętrznych w systemie zarządzania energią
  • Wymagania normy ISO 50001:2018  w kontekście planowanych audytów wewnętrznych
  • Ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia auditów według  wymagań normy ISO 19011:2018
  • Realizacja auditów wewnętrznych w systemie zarządzania energią
  • Cykl PDCA w planowaniu i realizacji auditów wewnętrznych
  • Zarządzanie programami auditów wewnętrznych i ich dokumentowanie – cel i kryteria auditu
  • Identyfikowanie i oszacowanie ryzyk związanych z realizacją programów auditów w kontekście wpływ na osiągnięcie celów  w realizowanych auditach
  • Dobór auditorów do auditów wewnętrznych (kompetencje, umiejętności komunikacyjne, praca zespołowa)
  • Dokumentowanie auditów
  • Działania poauditowe związane z prowadzonymi auditami

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 24-25.02.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.