Rada programowa

Rada programowa

Dla zapewnienia ochrony bezstronności prowadzonej przez DQS Polska działalności została powołana Rada Programowa, pełniąca funkcję komitetu chroniącego bezstronność zgodnie z punktem 6.2 normy PN-EN ISO/IEC 17021. Podstawy jej działalności zostały opisane w regulaminie Rady Programowej.

.

Rada Programowa jest ciałem opiniującym i doradczym, reprezentującym kluczowe zainteresowane certyfikacją strony:

  • klientów DQS Polska,
  • klientów organizacji, których systemy zarządzania są certyfikowane
  • organizacje pozarządowe,
 • rzeczoznawców DQS Polska.

Szczegółowe informacje o reprezentantach stron wchodzących w skład Rady Programowej dostępne są w biurze DQS Polska.

.

Do zadań Rady Programowej należy:

  • udział w opracowywaniu polityki DQS Polska dotyczącej bezstronności działalności certyfikacyjnej,
  • przeciwdziałanie czynnikom, które zagrażałyby obiektywnemu prowadzeniu działalności certyfikacyjnej,
  • doradzanie w sprawach wpływających na zaufanie do certyfikacji, łącznie ze sprawami dotyczącymi otwartości i publicznego postrzegania DQS Polska,
  • ocena bezstronności procesów auditu, certyfikacji i podejmowania decyzji w DQS Polska,
 • ocena czy żadne aspekty funkcjonowania DQS nie zagrażają obiektywnemu prowadzeniu działań certyfikacyjnych, łącznie z aspektami finansowymi.

.

Skład Rady Programowej DQS Polska sp. z o.o.:

 • Pan Janusz Berdowski – organizacja pozarządowa
 • Pan Michał Chrząszcz – klient organizacji, których systemy zarządzania są certyfikowane
 • Pan Władysław Głąbek – klient certyfikowany przez DQS Polska
 • Pani Barbara Groele – przedstawicielka stowarzyszeń przemysłowych
 • Pan Eugeniusz Potocki – auditor DQS Polska
 • Pan Andrzej Suliński – przedstawiciel organizacji jakościowych, środowiskowych i normalizacji