Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,  Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Systemów Informatycznych oraz Najwyższe Kierownictwo organizacji..

Cel szkolenia

Podczas szkolenia zostanie omówione podejście do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27005:2018, oraz sposobu identyfikacji, analizowania i oceny zagrożeń i ryzyk w odniesieniu do posiadanych aktywów informatycznych.   

Program szkolenia

  • Koncepcja zarządzania ryzkami bezpieczeństwa informacji – terminy i definicje
  • Związek między normą  ISO/IEC 27005:2018 normą ISO/IEC 27001:2017
  • Cel, zakres i struktura normy ISO/IEC 27005:2018
  • Praktyki do stosowania opisane w ISO/IEC 27005:2018
  • Szacowanie zagrożeń w odniesieniu do aktywów informatycznych posiadanych przez organizację
  • Sposoby postępowania ze zdefiniowanymi  ryzykami

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 3-4.03.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.