Certyfikat AQAP

PODSTAWY CERTYFIKACJI

AQAP 2110:2016

Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Wymagania te są przeznaczone do stosowania w umowach dwustronnych lub wielostronnych, może być stosowana przez dostawcę lub potencjalnego dostawcę w ramach działalności wewnętrznej w zakresie systemu zarządzania jakością w powiązaniu z wymaganiami klienta.

Wymagania AQAP są powiązane z wymaganiami ISO 9001:2015 uzupełnione o specyficzne wymagania NATO. 

KORZYŚCI

  • zwiększenie konkurencyjności na rynku;
  • uporządkowanie procesów decyzyjnych poprzez zwiększenie ich skuteczności i efektywności;
  • zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów;
  • zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami;

PROGRAM CERTYFIKACJI

Certyfikat wydany przez DQS Polska jest ważny przez 3 lata, z corocznymi auditami nadzoru w odstępach co 12 i co 24 miesięcy.

PODSTAWY CERTYFIKACJI

AQAP

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.