Certyfikat International Featured Standard – Logistics

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Skierowany jest do organizacji które prowadzą logistykę i transport, magazynowanie oraz do handlu który posiada własne magazyny lub flotę transportową. Standard skierowany jest również do organizacji, które realizują transport w niskich temperaturach (zamrożone, schłodzone i rozmrożone) stosując różnego rodzaju transport (samochodowy, kolejowy, wodny itd.). Z tego też powodu certyfikat IFS Logistic jest wymagany od dostawców dla sieci handlowych, firm logistycznych, które uczestniczą w łańcuchu dostaw.

INFORMACJA O PRODUKCIE

IFS Logistic zamyka lukę między produkcją, a handlem i zapewnia przejrzystość działań i wysoką jakość świadczonych usług po przez spełnienie wymagań standardu przez firmy uczestniczące w procesie dostawy. IFS Logistic skierowany jest do firm, które dostarczają produkty żywnościowe oraz nieżywnościowe (np. kosmetyki, sprzęt AGD, itd.), których działania związane są z dostarczaniem produktów takich jak np. transport, konfekcjonowanie, magazynowanie, sprzedaż, załadunek i rozładunek.

IFS Logistic została opracowana przez stowarzyszenie detalistów niemieckich i francuskich przy udziale ekspertów z zakresu logistyki. Punkty ciężkości IFS Logistic to systematyczne i ciągłe zarządzania higieną i ryzykiem, również w obszarze hurtowni (First-in-first-out), aby zapewnić ciągły nadzór nad temperaturą i identyfikowalność.

KORZYŚCI

  • poprawa jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, począwszy od produkcji przez magazynowanie, przechowywanie i skończywszy na dostawie do sieci;
  • certyfikat IFS Logistic stanowi dowód na systematyczne zarządzanie higieną i ryzykiem w zakresie magazynowanie i transportu Potwierdza on spełnienie wymagań w zakresie GHP (Dobrych Praktyk Higienicznych) stosowania identyfikowalności i optymalne bezpieczeństwo ładunku

PROGRAM CERTYFIKACJI

Po zakończeniu auditu na miejscu organizacja otrzymuje plan działań, który zawiera stwierdzone niezgodności. Wszystkie niezgodności są usuwane przez osoby odpowiedzialne w ciągu ustalonego czasu a dowody realizacji są przesyłane do DQS. Następnie podejmowana jest decyzja dotycząca certyfikacji. Na koniec organizacja otrzymuje ostateczne sprawozdanie z oceną i swój certyfikat.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.