Profil uczestników

Szkolenie skierowane do kierownictwa organizacji, Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością oraz tych wszystkich osób, które rozpoczynają etap dokumentowania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością według ISO 9001.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podejście w zakresie sposobu identyfikowania stron zainteresowanych, ich potrzeb i oczekiwań w kontekście otoczenia okołobiznesowego w jakim  organizacja funkcjonuje.

Program szkolenia

  • Wymagania normy ISO 9001
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Identyfikacja stron zainteresowanych w otoczeniu okołobiznesowym organizacji
  • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  • Ustalenie istotnych wymagań stron zainteresowanych
  • Metody monitorowania potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  • Nadzorowanie/kontrola i dokumentowanie wymagań

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 14.05.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 625 zł netto.