IQNet

IQNet – International Certification Network

Myślimy globalnie – IQNet

IQNet – The International Certification Network skupia około 40 czołowych jednostek certyfikujących z całego świata.

IQNet działa w oparciu o prawo szwajcarskie.
W 1990 roku powołano europejskie zrzeszenie EQNet, które po przyłączeniu się międzynarodowych partnerów zmieniło nazwę na IQNet. DQS jest założycielem i pełnoprawnym członkiem IQNet. Współpraca z zagranicznymi partnerami w ramach IQNet wspiera międzynarodową strategię DQS.

www.iqnet-certification.com

IQNet oferuje swoim międzynarodowym klientom urozmaicone globalne usługi o światowym zasięgu.

IQNet Global Account Service

  • Opcja 1 – Dzięki umowie zawartej między klientem i IQNet można przeprowadzić proces certyfikacji na całym świecie. Koordynatorem procesu certyfikacji jest, z ramienia IQNet, Global Account Service. Klient otrzymuje certyfikat na podstawie posiadanego już certyfikatu i po zbadaniu aspektów krajowych. W wyniku tych działań klient otrzymuje sprawozdanie oraz certyfikat partnera IQNet oraz certyfikat IQNet.
  • Opcja 2 – Na podstawie umowy między klientem a IQNet, IQNet Global Account Service może powierzyć przeprowadzenie procesu certyfikacji partnerowi IQNet, wybranemu w porozumieniu z klientem. Dalsze postępowanie zgodnie z opcją 1.
  • Co-certyfikacja tzn. przyznanie certyfikatu przez partnera zrzeszonego w IQNet na podstawie dokumentacji z auditu i ważnego certyfikatu innego partnera.
  • Przeprowadzenie wspólnych auditów – joint audits.
  • Wzajemne uznanie certyfikatów – na przykład w formie „równoważnego oświadczenia”, wydanego przez partnera na życzenie klienta lub innego partnera.

Więcej informacji o IQNet, aktualne projekty, statystyki i inne informacje znajdą Państwo na stronach IQNet.

Prezydent IQNet – Michael Drechsel.

Kontakt:

IQNet Association
Bollwerk 31
P.O. Box
CH-3011 Bern
Switzerland

Tel.: +41 31 310 24 40
Fax: +41 31 310 24 49
E-Mail: headoffice@iqnet.ch
Internet: www.iqnet-certification.com