Profil uczestników

Szkolenie skierowane wszystkich osób, które rozpoczynają etap dokumentowania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością według ISO 9001 w tym Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością, osób zarządzających procesami w systemie zarządzania jakością organizacji.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę na temat podejścia procesowego, i jego roli w realizacji celów jakościowych organizacji, w tym umiejętność identyfikowaniu i dokumentowania ryzyk i szans w procesach.

Program szkolenia

  • Wymagania normy ISO 9001 w zakresie podejścia procesowego
  • Podejście procesowe rola i znaczenie w zarządzaniu organizacją
  • Identyfikacja procesów i ich wzajemne powiązania w systemie zarządzania organizacji
  • Wyznaczanie celów jakościowych dla procesów zorientowanych na klienta
  • Wyznaczanie wskaźników mierzalności dla zdefiniowanych procesów
  • Identyfikowanie ryzyk i szans w procesach
  • Dokumentowanie realizowanych działań i osiągalnych wyników

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 05.03.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 625 zł netto.