Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa organizacji oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach spożywczych.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi w zakresie znakowania żywności i ich interpretacją m.in. odpowiedzialność podmiotu, nadzór i kontrola, oraz jakie informacje muszą być przekazywane konsumentom nabywającym produkty spożywcze.

Program szkolenia

  • Rozporządzenie WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
  • Etykietowanie niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
  • Zasady znakowania żywności wartością spożywczą
  • Wymagania w zakresie stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
  • Zasady umieszczania na etykietach dodatków do żywności, aromatów i enzymów na etykietach

Forma szkolenia
wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 26.02.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.