Certyfikat ISO 14001

PODSTAWY CERTYFIKACJI

ISO 14001:2015

INFORMACJA O PRODUKCIE

ISO 14001 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania środowiskowego. Jego celem jest wsparcie organizacji w jej działaniach związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganie jego zanieczyszczeniu.

KORZYŚCI

Skuteczny system zarządzania środowiskowego pozwala organizacjom na ciągłe doskonalenie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska. Zapobieganie ryzyku, spełnianie wymagań prawnych, jak również doskonalenie świadomości środowiskowej pracowników są dodatkowymi aspektami, które wzmacniają konkurencyjność i wspierają ciągły wzrost i przyszły sukces. Posiadając certyfikat ISO 14001 organizacje pokazują swoim klientom, partnerom i zainteresowanym stronom, że akceptują swoją odpowiedzialność za środowisko i w swej codziennej działalności kierują się wynikającymi z niej działaniami.

  • usprawnia działania operacyjne w zakresie ochrony środowiska,
  • redukuje zagrożenia środowiskowe,
  • usprawnia dostosowanie działań do mających zastosowanie wymagań prawnych,
  • wspiera doskonalenie działań środowiskowych, łącznie ze środowiskową jakością wyrobów i usług,
  • obniża koszty poprzez systematyczne i proaktywne myślenie i działanie,
  • sprzyja motywacji i zaangażowaniu pracowników,
  • przyczynia się do zwiększenia zaufania instytucji publicznych, klientów, banków i firm ubezpieczeniowych,
  • wzmacnia wizerunek firmy i jej atrakcyjność na rynku krajowym i zagranicznym,
  • pomaga spełnić wymagania klienta.

PROGRAM CERTYFIKACJI

Certyfikat wydany przez DQS Polska jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) i jest ważny przez 3 lata, z corocznymi auditami nadzoru w odstępach co 12 miesięcy i 24 miesięcy.

CZAS OCZEKIWANIA 

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Programy certyfikacji