Najbliższe szkolenia:

7.06.2020 – Sytuacje kryzysowe, food defence i zapobieganie fałszowaniu żywności
16.06.2020 – Wymagania i wdrożenie GMP +
25.06.2020 – System zarządzania jakością i bezpieczeństwem opakować do żywności – wymagania BRC GS PACKAGING MATERIALS – wersja 6
30.06.2020 – Auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w obszarzeFSSC 22000

Szkolenie online to  szkolenie, w którym uczestnicy zdobywają umiejętności i wiedzę pod okiem trenera. A to wszystko za pomocą komputera i Internetu.

 

Plusy szkolenia online:

+  wystarczy tylko dostęp do komputera i Internetu

+  po szkoleniu możliwa jest dyskusja z trenerem

+  szkolenie zrealizujesz w dowolnym dla Ciebie miejscu

+  otrzymasz imienny certyfikat po szkoleniu

+  nie ponosisz kosztów związanych z noclegiem i dojazdem