Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, pragnących poszerzyć swoją wiedzę.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

  • Omówienie głównych zmian w normie BRC Pack wersja 6
  • Harmonogram wdrożenia i oczekiwane zmiany w 2 wersji standardu IFS PACsecure
  • Moduły dodatkowe BRC ze szczególnym uwzględnieniem modułu AuditOne
  • Przygotowanie prawidłowej deklaracji zgodności dla materiałów opakowaniowych

Forma szkolenia
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 20.02.2020, 27.03.2020, 20.05.2020*

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Warszawa, Poznań *

Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.