Certyfikat BRC Packaging and Packaging Materials

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Skierowana jest do producentów opakowań i dostawców komponentów lub surowców do produkcji opakowań, którzy uczestniczą w łańcuchu dostaw do żywności i którzy dostarczają lub mają zamiar dostarczać swoje produkty na rynek Wielkiej Brytanii. 

INFORMACJA O PRODUKCIE

Duża część produktów dostarczanych na rynek brytyjski jest wprowadzana pod własną marką sieci. Właściciele marek własnych są zobowiązani do zapewnienia wszystkich niezbędnych działań zapobiegawczych i do zapobiegania błędom w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży, włącznie ze sprzedażą żywności. BRC/IoP jest systematycznie aktualizowane zgodnie ze zmianami na rynku, doświadczeniem producentów oraz zgodnie z rozwojem w zakresie stosowanych technologii.

Producenci muszą zapewnić ciągłą kontrolę swoich dostawców. Spełnienie wymagań BRC/IoP zapewnia te wymagania. 

KORZYŚCI

  • wzmocnienie zaufania nabywców do produktów i do sieci, która zapewnia bezpieczeństwo produkcji, jakość i zgodność z prawem;
  • wysoki poziom bezpieczeństwa produkcji;
  • minimalizacja ryzyka producenta;
  • bezpieczny i skuteczny przebieg procesów zgodnie z bezpieczeństwem opakowań, ryzykiem w zakresie higieny, jakości i zdrowia konsumentów;
  • systematyczna analiza, wdrożenie zasad bezpieczeństwa i skuteczności przebiegu procesów zgodnie z wymaganiami dla opakowań;
  • dostęp do brytyjskiego rynku.

PROGRAM CERTYFIKACJI

Organizacja otrzymuje plan działań, który zawiera niezgodności. Wszystkie niezgodności są usuwane przez osoby odpowiedzialne w ciągu 28 dni i dowody realizacji są przesyłane do auditora. Następnie podejmowana jest decyzja o wyniku certyfikacji. Na koniec organizacja otrzymuje sprawozdanie z końcową klasyfikacją i certyfikat

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.