Norma EN 16636 - Usługi w zakresie ochrony przed szkodnikami

Norma EN 16636 określa wymagania i wytyczne dla firm – dostawców usług DDD. Podczas prac nad tym standardem zostały wzięte pod uwagę aspekty środowiskowe i dobrostan zwierząt. Norma ta została stworzona w celu poprawy jakości wykonywanych usług, określając kompetencje dla realizatorów usług w celu zapewnienia profesjonalnego systemu zarządzania ochroną przed szkodnikami. Obejmuje wytyczne określające minimalizację ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagrożenia negatywnego wpływu na środowisko.

Norma (EN 16636) została formalnie zatwierdzona w  styczniu, a ostateczna wersja w języku angielskim została udostępniona dla wszystkich członków CEN w marcu 2015. Do końca września 2015 r. zostanie opublikowana na poziomie krajowym przez członków CEN w 33 krajach europejskich. Zastąpi standardy zarządzania usługami ochrony przed szkodnikami, które zostały wcześniej przyjęte na poziomie krajowym w  wielu państwach europejskich.

pdf-icon

Karta produktu