System zarządzania jakością

Nadzoruj procesy – zapewniaj jakość – wykorzystuj przewagę konkurencyjną

Zarządzanie jakością, jako główne zadanie zarządzania, obejmuje działania organizacji do doskonalenia wyrobów, procesów lub działalności.

System zarządzania jakością pomaga identyfikować szanse rozwoju i spełniać wymagania klientów, dostawców i innych zainteresowanych stron. Pozwala organizacjom również optymalizować ich procesy i jednocześnie redukować koszty.

Jakość, szczególnie jakość procesów i wyników, jest i nadal będzie podstawowym, jeżeli nie decydującym czynnikiem konkurencyjności.

Certyfikacja systemów zarządzania
Kompetentna i profesjonalna jednostka certyfikująca, w duchu współpracy przyczynia się do ciągłego doskonalenia organizacji. Aby móc dostosować audit systemu zarządzania jakością do specyficznych warunków organizacji i jej celów, najpierw należy się wzajemnie poznać. Na podstawie otrzymanych informacji DQS przedstawia ofertę, która po akceptacji klienta jest przekształcana w umowę na proces certyfikacji.