Certyfikat BRC Global Standard - Food

PODSTAWY CERTYFIKACJI

Standard został zaprojektowany dla wszystkich przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego niezależnie od wielkości i kompleksowości. Wymagania ukierunkowane są jednak przede wszystkim na przedsiębiorstwa, które wytwarzają produkty marki własnej lub wprowadzają produkty na konsumencki rynek i są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dowody spełnienia wymagań.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Większość kupowanej na świecie żywności to artykuły marki własnej. Wg Food Safety Act organizacje wprowadzające produkt na rynek są odpowiedzialne za to, żeby podjąć wszystkie niezbędne działania w celu zapobiegania błędom w rozwoju, produkcji, dystrybucji, reklamie i sprzedaży wyrobów. Stowarzyszenie brytyjskich handlowców BRC opracowało Global Standard Food, który reguluje „due diligence defence” brytyjskiego prawa żywnościowego. Stanowi on również bazę do oceny wytwórców marki własnej, którzy muszą udowodnić spełnienie wymagań standardu.

KORZYŚCI 

  • Zwiększenie zaufania sieci handlowych i konsumentów w zakresie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktów
  • Większe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności
  • Pewny i skuteczny przebieg procesu w rozumieniu bezpieczeństwa żywności, pozwalający na wykrycie w porę ryzyka, opanowanie i wyznaczenie skutecznych działań zapobiegawczych
  • Dostęp do globalnego rynku żywnościowego

PROGRAM CERTYFIKACJI

Charakterystyczne dla BRC Global Standard –  Food jest wstępne zaklasyfikowanie po audicie do kategorii A, B lub C. Organizacja otrzymuje plan działań, który zawiera niezgodności. Wszystkie niezgodności są usuwane przez osoby odpowiedzialne w ciągu 28 dni i dowody realizacji są przesyłane do auditora. Następnie podejmowana jest decyzja o wyniku certyfikacji. Na koniec organizacja otrzymuje sprawozdanie z końcową klasyfikacją i certyfikat. Przy jednoczesnej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wg różnych norm/standardów możliwe są redukcje.

CZAS OCZEKIWANIA

Po otrzymaniu wypełnionego formularza klient otrzyma odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.