Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemów zarządzania w organizacjach, konsultantów, a także wszystkie osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w organizacjach.

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę o metodach zarządzania ryzykiem, tak aby w jak największym stopniu minimalizować potencjalne zagrożenia, a tym samym zwiększać efektywność procesów w organizacji.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • systemy normalizacji w Polsce i na świecie
  • zakres i cel stosowania standardów ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 31000
  • audity wewnętrzne w kontekście omawianych norm
  • zarządzanie ryzykiem, szacowanie ryzyka i sterowanie ryzykiem
  • najistotniejsze zmiany w dokumentacji systemu w kontekście zarządzania ryzykiem
  • korzyści z wdrożenia systemowego zarządzania ryzykiem
  • ćwiczenia w trakcie szkolenia oraz panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 27-28.06.2019 r., 22-23.07.2019 r., 5-6.09.2019 r., 4-5.11.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 920 zł netto.