Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu zarządzania według IATF w organizacjach, a także wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu FMEA, Służby inżynieryjne produkcji (technolodzy), służby jakości, zakupy, służby utrzymania ruchu, służby logistyczne.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia nabyją praktycznych umiejętności w opracowywaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu programów FMEA.

Cel szkolenia

• Omówienie sposobu wykorzystania analizy FMEA (punktacja, kroki analizy, szacowanie ryzyka).
• Przeanalizowanie prowadzonych analiz oraz wskazanie możliwości ich doskonalenia.
• Omówienie nowych wymagań w zakresie FMEA (AIAG&VDA), na tle dotychczas obowiązujących standardów.

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 29-30.07.2020, 08-09.09.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto